довідник


довідник
(книжка, що містить короткі відомості з певних питань), посібник; проспект (рекламний); прейскурант (цін)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • довідник — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • довідник — а, ч. 1) Упорядкований предметний матеріал, книжка, що містить узагальнені, стислі відомості з певних галузей науки, професій тощо. Довідник з фізики. Довідник мисливця. 2) У системах обробки інформації – таблиця ідентифікаторів. •• Дові/дник… …   Український тлумачний словник

  • довідник — [доув і/дниек] ка, м. (на) ку, мн. кие, к іў і [дов ідни/к] ниека/, м. (на) ниеку/, мн. ниеки/, ниек і/ў …   Орфоепічний словник української мови

  • довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників — систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, які наведені у класифікаторі професій; він складається із випусків і розділів випусків, які згруповані за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт …   Термінологічний словник з економіки праці

  • довідниковий — а, е. Прикм. до довідник. •• Довіднико/ва літерату/ра наукові та професійні довідники; словники усіх типів: енциклопедичні, тлумачні, термінологічні, білінгвістичні та ін …   Український тлумачний словник

  • Список скорочень довідкових видань — Ант. Антисуржик / За заг. ред. О. Сербенської. Львів 1994. А. Д. Антоненко Давидович Б. Як ми говоримо. Київ 1991. Ботв. Ботвина Н. В. Офіційно діловий та науковий стилі української мови. Київ 1998. ВТССУМ Великий тлумачний словник сучасної… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

  • Театры Киева — Содержание 1 История 2 Учреждения и организации …   Википедия

  • Театральное искусство в Киеве — История театрального искусства в Киеве. Первые проявления элементов театрального искусства в Киеве принято относить к эпохе Киевской Руси, такими проявлениями называют выступления скоморохов …   Википедия

  • Стороженко, Андрей Владимирович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Стороженко. Андрей Владимирович Стороженко …   Википедия

  • Список балетных критиков —   Это служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы.   Данное предупреждение не устанавливается на информационные списки и глоссарии …   Википедия


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.